Dodatkowe szczegóły przetwarzania danych osobowych
w świetle art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1.Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem odpowiadającym za wykorzystywanie Twoich danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową i obowiązującymi przepisami jest Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „Kewi” Ewa Kwiatkowska, z siedzibą w Nowej Chełmży ul. 1 Maja 1, 87-140 Chełmża, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie, NIP: 8792267874, REGON: 341476477, która jest operatorem strony internetowej www.kewi.pl
Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@kewi.pl

2. Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas: wystawienia komentarza, składania zamówienia, zakładania konta lub w przesłanym przez Ciebie zapytaniu.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
a) zawarcie i wykonanie łączących nas umów tj. umowy sprzedaży; świadczenie usług indywidualnych, na zamówienie specjalne klienta; umożliwienia dokonywania transakcji i płatności za towary zakupione w naszym sklepie;
b) obsługa klienta- obsługi zapytań, które do nas kierujesz; doprecyzowanie szczegółów umów indywidualnych; zapytania związane z jak najlepszą realizacją umów.
c) wykonywanie obowiązków prawnych, w tym: rozpatrywanie ewentualnych reklamacji i zwrotów, wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, w szczególności podatkowych i rachunkowych. Twoje dane potrzebne do wykonania prawnych obowiązków będziemy przechowywać tak jak długo będzie wisiał na nas obowiązek prawny tj. tak długo jak będziesz mógł zwrócić, zareklamować towar lub tak długo jak nakazują nam przepisy podatkowe względem dokumentów księgowych. Twoja historia zamówień jako użytkownika zalogowanego będzie tak długo dostępna, jak umożliwia Ci to oferta świadczenia usług.
d) Dochodzenie roszczeń- prowadzenie ewentualnych windykacji należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych. Egzekwowanie należności z tytułu uszkodzonej zawartości przesyłki ( nasz prawnie uzasadniony interes). Dzięki temu możemy m.in. rościć odszkodowania od firm kurierskich, za nienależycie wykonaną usługę, zgubione, jak i zniszczone przesyłki.
e) Marketing bezpośredni- rzadko wysyłamy maile z ofertami, jednak zastrzegamy sobie prawo do ewentualnego ich wysyłania. Będą to informacje o akcjach organizowanych przez Firmę Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „Kewi” Ewa Kwiatkowska: o programach lojalnościowych, konkursach oraz akcjach promocyjnych, w których możesz wziąć udział. Na tą chwilę otrzymasz może 1 lub 2 wiadomości w roku, więc nie będziesz obrzucony ofertami. Marketing ten będzie działał do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. W każdej chwili możesz zgłosić brak chęci na otrzymywanie takich informacji.

4. Komu przekazujemy Twoje dane?
Twoje dane mogą być powierzane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Firmy Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „Kewi” Ewa Kwiatkowska w tym: usługi informatyczne ( głównie dbałość o poprawne funkcjonowanie sklepu), operatorzy płatności internetowych, firmy świadczące usługi doręczycielskie, firmy księgowe, jak również – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze.
Nie przekazujemy Twoich danych osobom postronnym, niezwiązanym z prowadzoną przez nas działalnością.

5. Jak możesz zarządzać swoimi danymi?
Masz prawo dostępu do Twoich danych, które nam podałeś i które przetwarzamy. Masz prawo do ich zmieniania, poprawiania, przenoszenia, usunięcia, Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy, możesz wnieść skargę do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

6. Czy Twoje dane są bezpieczne?
Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione w celu wykonania powierzonych im niezbędnych zadań.
Dbamy również, by podmioty u których zamawiamy usługi pośrednie dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa zwłaszcza, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.